Society of Research on Environmental Changes

Zakres działalności i cele towarzystwa

Nasze towarzystwo specjalizuje się w :

 • Ocena potencjału naftowego i możliwości poszukiwawczych (Niż Polski, Karpaty)
 • Badania genetyczne gazu ziemnego
 • Badania genetyczne ropy naftowej
 • Badania genetyczne wód podziemnych i powierzchniowych (Karpaty, GZW, Sudety…)
 • Badania genetyczne węgli kamiennych i brunatnych
 • Monitoring i likwidacja zagrożeń gazowych w strefie przypowierzchniowej (DśZW)

Cele towarzystwa

 • Studium globalnych, regionalnych i lokalnych problemów ekorozwoju,
 • Integracja specjalistów z różnych dziedzin naukowych dla wypracowywania strategii ekorozwoju regionów gospodarczych Polski,
 • Wspieranie działań monitorujących i przeciwdziałających naturalnym i technologicznym zagrożeniom i skażeniom środowiska naturalnego,
 • Wypracowywanie strategii racjonalnego zagospodarowania, zarządzania i ochrony zasobów kopalin,
 • Kształtowanie w społeczeństwie świadomości zagrożeń ekologicznych i nawyków proekologicznych,
 • Badania szczelności magazynów gazu ziemnego (Mogilno, KWK Silesia)
 • Monitoring zanieczyszczeń gleb i osadów rzecznych
 • Monitoring korozyjny urządzeń geotermalnych
 • Badania zwałowisk
 • Badania adsorpcyjne
 • Badania koksownicze
 • Badania chemicznych przydatności ślimaków jadalnych do celów spożywczych

News

CONFERENCE ALPINE-PETROL’2012

For details see: www.alpine.geosfera.pl/ The First Circular of the Conference Alpine-Petrol’2012 is available at our website. The e-version of …Więcej informacji »

The Circular Is Already Available!

The First Circular of the Conference Alpine-Petrol’2012 is available at our website. The e-version of the First Circular in pdf: The First Circulare…Więcej informacji »

Conference details »

Dane kontaktowe

TBPŚ „Geosfera”
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków, Polska
Tel.: (+48) 12 623 78 28
Kom.: (+48) 667 98 99 26
kotarba@uci.agh.edu.pl

Projekt i realizacja strony

Babilon: grafika, reklama, Internet