Society of Research on Environmental Changes

Przemiany środowiska naturalnego a rozwój zrównoważony

Nauka może, powinna, a nawet musi ostrzegać przed grożącą ludzkości klęską ekologiczną. Związek naszej cywilizacji z naszą planetą uległ w przeciągu ostatnich dwustu lat ogromnym przeobrażeniom, a to głównie za sprawą takich czynników jak rewolucja przemysłowa i technologiczna, eksplozja demograficzna, a także lekceważący stosunek do skutków naszych działań.

Konferencja Przemiany środowiska naturalnego a rozwój zrównoważony odbyła się w Krakowie 29-30 maja 2008.
Na jej podstawie została Monografia składająca się z 25 artykułów podzielonych na dwie grupy: Podstawowe problemy zrównoważonego rozwoju i gospodarki energetycznej oraz Regionalne i lokalne problemy ekorozwoju

Spis treści, Strony pierwsze

I. PODSTAWOWE PROBLEMY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ

 1. 1. Zasady i cele ochrony geosfery, rozwój zrównoważony oraz gospodarka i bezpieczeństwo energetyczne
  Maciej J. Kotarba
 2. 2. Globalne i regionalne zmiany klimatu
  Kazimierz Różański
 3. 3. Rola ekstremalnych zjawisk meteorologicznych w przekształceniu rzeźby południowej Polski
  Leszek Starkel
 4. 4. Współczesne problemy gospodarki wodnej i zasobów wód
  Andrzej Szczepański
 5. 5. Ochrona biosfery i bioróżnorodności
  Wiesław Barabasz, Maria J. Chmiel
 6. 6. Złoża surowców mineralnych w dziejach ludzkości
  Adam Piestrzyński
 7. 7. Zasoby i wydobycie węglowodorów – udział w krajowym bilansie paliw
  Piotr Gliniak, Stanisław Radecki
 8. 8. Zasoby i wydobycie węgla brunatnego i kamiennego oraz ich udział w krajowym bilansie paliw i produkcji energii elektrycznej
  Zbigniew Kasztelewicz, Jerzy Klich
 9. 9. Zaawansowane bezemisyjne technologie wytwarzania elektryczności oraz paliw gazowych i ciekłych
  Aleksander Karcz, Marek Ściążko
 10. 10. Energetyka jądrowa, Świat – Europa – Polska
  Jerzy Niewodniczański
 11. 11. Dywersyfikacja paliw – bezpieczeństwo energetyczne, Unia Europejska – Polska
  Jerzy Buzek, Krystyna Kubica

II. REGIONALNE I LOKALNE PROBLEMY EKOROZWOJU

 1. 12. Stan aerosanitarny miejscowości wypoczynkowych nad Zalewem Solińskim
  Maria J. Chmiel, Anna Tandyrak, Wiesław Barabasz
 2. 13. Narażenia na bioaerozole pracowników zajmujących się składowaniem i utylizacją odpadów komunalnych
  Krzysztof Frączek, Jacek Grzyb, Dariusz Ropek
 3. 14. Zagrożenia środowiska wód mineralnych rejonu Piwnicznej przez turystykę narciarską
  Mariusz Czop, Jacek Motyka, Lucyna Rajchel
 4. 15. Wpływ substancji ropopochodnych na wybrane drobnoustroje glebowe
  Maria J. Chmiel
 5. 16. Wpływ wybranych jonów metali ciężkich na bakterie glebowe z rodzaju Azotobacter asymilujące azot atmosferyczny
  Anna Lenart, Maria J. Chmiel
 6. 17. Koralowce jako ginący biocen – charakterystyka mineralogiczna wybranych gatunków korali
  Magdalena Dumańska-Słowik, Lucyna Natkaniec-Nowak, Anna Krawczyk
 7. 18. Próba zastosowania oceny stabilności ekologicznej krajobrazu do zarządzenia środowiskiem na przykładzie miasta Busko-Zdrój
  Ewa Król, Slávka Gałaś
 8. 19. Złoża soli kamiennej w Polsce i możliwości ich wykorzystania
  Katarzyna Cyran, Aleksander Garlicki
 9. 20. Jak wykorzystać tereny poeksploatacyjne – zobacz geologiczną ścieżkę dydaktyczną w Trzebini
  Magdalena Głogowska
 10. 21. Trwałość użytkowania zasobów naturalnych w dolinach przedgórskich: epizod górniczy i co dalej?
  Andrzej Paulo
 11. 22. Mikrograwimetrycza ocena stanu zagrożenia powierzchni terenu spowodowanego przez szybiki w opuszczonym złożu galmanu na Górnym Śląsku
  Janusz Madej, Sławomir Porzucek
 12. 23. Zrównoważony rozwój Kanionu Colca (Peru) i problemy ochrony środowiska
  Andrzej Gałaś
 13. 24. Analiza sorpcji metanu i ditlenku węgla w węglach kamiennych z punktu widzenia sekwestracji i magazynowania ditlenku węgla lub metanu
  Grzegorz S. Jodłowski
 14. 25. Zaawansowane materiały węglowe w układach magazynowania paliw gazowych i energii cieplnej
  Leszek Czepirski

News

CONFERENCE ALPINE-PETROL’2012

For details see: www.alpine.geosfera.pl/ The First Circular of the Conference Alpine-Petrol’2012 is available at our website. The e-version of …Więcej informacji »

The Circular Is Already Available!

The First Circular of the Conference Alpine-Petrol’2012 is available at our website. The e-version of the First Circular in pdf: The First Circulare…Więcej informacji »

Conference details »

Dane kontaktowe

TBPŚ „Geosfera”
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków, Polska
Tel.: (+48) 12 623 78 28
Kom.: (+48) 667 98 99 26
kotarba@uci.agh.edu.pl

Projekt i realizacja strony

Babilon: grafika, reklama, Internet